اخذ اعتبار علمی – پژوهشی توسط نشریه علمی Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding

اخذ اعتبار علمی – پژوهشی  توسط  نشریه  علمی 
 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding

سومین نشریه علمی  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  با عنوان  IJGPB  طی مصوبه کمیسیون نشریات کشور موفق به اخذ درجه علمی – پژوهشی  با رتبه A  گردید این نشریه حاوی مقاله های علمی و یافته های نوین در مبحث ژنتیک و اصلاح نباتات در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی می باشد که با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران  و به مدیر مسئولی دکتر احمدی و سردبیری دکتر حداد  در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه و به زبان انگلیسی چاپ می شود.